cz | en
Historie firmy se datuje k roku 1994, kdy byla založena. Od té doby prošla dynamickým vývojem, který z malé
firmy Mojmír Očenášek vytvořil úspěšnou akciovou společnost Očenášek a.s. Hlavním výrobním programem
firmy Očenášek a.s. jsou koupelnové a dekorativní radiátory. Všechny radiátory splňují podmínky certifikace
platné pro aktuální legislativní normy. Certifikační proces proběhl ve Strojírenském zkušebním ústavu
Brno. Systém managementu kvality firmy Očenášek a.s. byl úspešně certifikován ve shodě s normou ČSN
EN ISO 9001.

Očenášek a.s.